Danh Mục:

[Miễn phí] Chương trình tầm soát cận thị cho bé, nhận quà từ thương hiệu kính hàng đầu thế giới Carl Zeiss
[Miễn phí] Chương trình tầm soát cận thị cho bé, nhận quà từ thương hiệu kính hàng đầu thế giới Carl Zeiss

[Miễn phí] Chương trình tầm soát cận thị cho bé, nhận quà từ thương hiệu kính hàng đầu thế giới Carl Zeiss

Phối hợp cùng Trung tâm Mắt Hải Yến (Hai Yen Eye Care) và Viện Thị Giác Brien Holden, Sydney, Úc thực hiện chương trình tầm soát phát hiện và kiểm soát sự tiến triển cận thị ở trẻ em cho các bé từ 7 đến 14 tuổi.