Ưu tiên dành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ - Bác Sĩ

TRẦN HẢI YẾN

"Thầy thuốc là chiếc thang để đưa họ trở lên mặt đất nếu lỡ có người bị trượt ngã xuống đáy giếng bệnh tật đầy thử thách của cuộc đời!
Tôi hạnh phúc và vinh dự khi được làm một trong những chiếc thang đơn sơ đó"

Xem thêm

Bác Sĩ Hợp Tác

Bác Sĩ Cơ Hữu